Hanke & työmaa

Laatuspesialisti Marja Suomela on ollut mukana kehittämässä Fennovoiman johtamis-, työturvallisuus ja ympäristöjärjestelmiä, joille on myönnetty kolme merkittävää sertifikaattia. ”Kehittäminen jatkuu koko yrityksen toiminnan ajan,” Suomela muistuttaa. Kuva: Katri Lehtola

Todistetusti laadukasta toimintaa

Fennovoiman koko johtamisjärjestelmä on sertifioitu. Johtamis-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiä koskevien sertifikaattien saavuttaminen vaati mittavan kehittämistyön. Urakka vietiin tänä vuonna päätökseen, kun ympäristöjärjestelmä sertifioitiin.

Kymmenet ihmiset ovat osallistuneet työhön, jonka tuloksena Fennovoimalle on myönnetty vuosien 2015–2018 aikana kolme keskeistä sertifikaattia: ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001. Sertifiointi on kansainvälinen, yleisesti yritysmaailmassa käytetty tapa todentaa laadukasta toimintaa.

Laatuspesialisti Marja Suomela tosin muistuttaa, että työ ei ole koskaan valmis.

– Kehittäminen jatkuu koko yrityksen toiminnan ajan. Vuosittaisten seuranta-arviointien lisäksi sertifiointi tehdään uudelleen kolmen vuoden välein, ja muutenkin asiat menevät eteenpäin.

Suomelan mukaan pohjatyötä oli jo tehty paljon. Ydinvoima-alalla toimintaa ohjaavat ensisijaisesti Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeet, jotka ovat huomattavasti standardien vaatimuksia tiukemmat, joten Fennovoima saavutti sertifikaatit verrattain helposti.

Silti niiden saaminen koettiin hyödylliseksi erityisesti ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien osalta, joihin ei varsinaisesti kohdistu YVL-vaatimuksia.

– Sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu laadun tae. Sellaisen saadakseen on yritykseen luotava toiminnalleen säännöt ja elettävä niiden mukaisesti. Ulkopuolinen taho auditoi eli todentaa, että toimimme standardien vaatimusten mukaisesti, Suomela selittää.

Sertifikaattien saamiseksi vaadittiin kymmenien ihmisten työpanosta ympäri organisaatiota. Fennovoiman johtamisjärjestelmän menettelyjen dokumentoinnilla on työssä tärkeä rooli.

– Johtamisjärjestelmässä kuvataan yrityksen yhteisesti sovitut pelisäännöt. Koko organisaatio tuo siihen sisällön, Suomela kertoo.

Fennovoiman vuoden 2017 yritysvastuuraportti on julkaistu osoitteessa vastuullisuus.fennovoima.fi. Lue raportista lisää yrityksen vastuullisuustyöstä.

Kansainvälisten ympäristö-, turvallisuus-, ja laatusertifikaattien myöntäminen oli Fennovoimalle yksi vuoden 2017 kohokohtia. 

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Hyvä työ kauas kuuluu

Oulussa ja Helsingissä toimiva digimarkkinointitoimisto Kuulu on kasvanut muutamassa vuodessa yhden hengen sometoimistosta yritykseksi, jolla on asiakkaita eri puolilla Suomea. Sen käsialaa ovat myös Fennovoiman monipuoliset videosisällöt.

Hanke & työmaa

Kestävää arkkitehtuuria Hanhikiven niemellä

Hanhikivi 1 -hanke on ottanut uuden askeleen eteenpäin. Fennovoima rakennuttaa Hanhikiven niemelle hallintorakennuksen ja laitostoimiston, jotka ovat Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n käsialaa. Kokonaisurakasta vastaa Lehto Group.

Hanke & työmaa

Kuin isoilla kyläjuhlilla

Hanhikivi 1 -hankkeen neljäs yleisöpäivä rikkoi jälleen yleisöennätyksen. Syyskuisena lauantaipäivänä 3 400 kävijää tutustui työmaahan.

Hanke & työmaa

Yhdessä teemme hyvää työtä

Suomi tarvitsee lisää päästötöntä sähköä. Siksi Hanhikivi 1 on tärkeä sekä omistajilleen että koko Suomelle, totesivat työmaalla vierailleet Fennovoiman pääomistajan, Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaat. Fennonen kysyi kolmelta osakkaalta Hanhikivi 1...